At Yarışı - Nasıl Oynanır?

   

At yarışı hakkında bilmeniz gereken hususlar listelenmektedir. Kupon nasıl hazırlanır? Oyun türleri nelerdir? Yarış programı hakkında? Terimler sözlüğü hakkında bilgilere anında ulaşabilirsiniz.


Yarış Yeri

Üzerine müşterek bahis oynamak istediğiniz koşunun yapılacağı hipodromu işaretleyin.

Eğer, aynı gün farklı bir hipodromda yarış yoksa, kupon üzerinde hipodromu işaretlemenize gerek yoktur.

Gün

Üzerine müşterek bahis oynamak istediğiniz koşunun yapılacağı günü işaretleyin.

Eğer koşunun yapıldığı gün bahisi oynuyorsanız, kupon üzerinde gün seçeneğini işaretlemenize gerek yoktur.

Koşu

Üzerine müşterek bahis oynayacağınız koşuyu işaretleyin.

Hangi oyunların hangi koşularda oynanacağı, ya da ganyanların hangi koşudan başlayacağı önceden bellidir. Bu bilgiyi yarış programından ya da yarış bültenlerinden edinebilirsiniz.

Bahis Türü

Bu bölüme oynamak istediğiniz müşterek bahis türünü işaretleyin. Oyun türleri adlı bölümde bu konuyla ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz.

<ik> Komple Sıralı İkili Bahis

<UK> Komple Sıralı Üçlü Bahis

<TK>

Komple Tabela (Dörtlü) Bahis

Komple bahis, üzerine oynanılan atların oluşturacağı her kombinasyonu içerir. Seçilen atların oluşturacağı tüm kombinasyonlarını sağlayacak şekilde bahisi oynamak kazanma şansını artırır.

Misli

Bu bölüme oynanan bahsin kaç katı üzerinden değerlendirileceği işaretlenir.

Herhangi bir misli rakamını işaretlemezseniz, kuponunuz 1 misli olarak kabul edilir.

At Numaraları Alanı

Ganyan ve Plase için ilk İkili, Sıralı İkili ve Çifte bahisleri için ilk 2 kolon, Üçlü Bahis ve Üçlü Ganyan için ilk 3 kolon, Tabela Bahis ve Dörtlü Ganyan için ilk 4 kolon, Beşli Ganyan için ilk 5 kolon ve Yedili Plase için tüm kolonlar kullanılır.

<G> Ganyan

Ganyan bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir. Ganyan için ilk kolon kullanılır.

Aynı koşuda eküri atlardan birine ganyan oynandığında, ekürinin o koşudaki atlarının hepsine ganyan oynanmış sayılır.

Yandaki kuponda, 3.koşuda 2,3 ve 5 no'lu atlara ganyan oynanmıştır. Misli hanesi işaretlenmediği için kupon 1 misli olarak kabul edilecektir.

<P> Plase

5 ve daha fazla atla yapılan koşularda bir atın birinci ve ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir. Plase için ilk kolon kullanılır. Aynı atlara eşit tutarlarda hem ganyan, hem de plase oynamak istenildiğinde <GP> bölümü işaretlenir.

Yandaki kuponda, 6.koşuda 2,3 ve 6 no'lu atlara 2 misli plase oynanmıştır. Yukarıdaki yarış sonucuna göre 3 ve 6 no'lu atlara oynanan plase kazançlı, 2 no'ya oynanan plase ise kazançsızdır. Örnekteki oyunun kombinasyon sayısı 3'tür.

<I> İkili Bahis

En az 7 atın katılacağı bir koşuda, birinci ve ikinciyi tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir. Birinci geleceği tahmin edilen atın ikinci, ikinci geleceği tahmin edilen atın birinci gelmesi halinde de kazanç sağlar. İkili Bahis için ilk 2 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda, 2.koşuda 2 ve 4 no'lu atlara ikili bahis oynanmıştır. 4 no'lu atın birinci ve 2 no'lu atın ikinci gelmesi halinde de kazandıracaktır. Bu oyunun kombinasyon sayısı 1'dir.

<Io> Sıralı İkili Bahis

En az 4 atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinci gelecek atı sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Sıralı İkili Bahis için ilk 2 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda, 6.koşuda 3, 5/6 oynanmıştır. Bu tahmine göre, 3 veya 5 no'lu at birinci, 6 no'lu at ise ikinci gelecektir. İkili bahsin aksine bu oyun, 6 no'lu atın birinci, 3 veya 5 no'lu atın ikinci gelmesi halinde kazandırmaz. Bu oyunun kombinasyon sayısı 2'dir.(3/6 ve 5/6)

<U> Sıralı Üçlü Bahis

Bir koşuda, birinci, ikinci ve üçüncü gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynana bahistir. Sıralı Üçlü Bahis için ilk 3 kolon kullanılır. Yandaki kuponda, 4.koşuda 1/3,5,7/3,5,7 no'lu atlara oynanmıştır. Bu tahmine göre bu koşuda 1 no'lu at birinci, 3, 5, ve 7 no'lu atlardan biri ise ikinci ya da üçüncü gelecektir. Bu oyunun kombinasyon sayısı 6'dır. (1/3/5, 1/3/7, 1/5/3, 1/5/7, 1/7/3, 1/7/5)

<T> Tabela Bahis

Bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelecek atları sıralı veya sırasız olarak tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Tabela Bahis için ilk 4 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda 3. koşuda, 1/4, 7/3/2 no'lu atlara tabela bahis oynanmıştır. Bu durumda, 1 no'lu taın 1., 4 ya da 7 no'lu atın 2., 3 no'lu atın 3.ve 2 no'lu atın 4.geleceği tahmin edilmiştir. Bu oyunun kombinasyon sayısı 2'dir. (1/4/3/2, 1/7/3/2)

<3G> Üçlü Ganyan

Birbiri ardına yapılan üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Üçlü Ganyan için ilk 3 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda;

6. koşuda (1.ayak) : 2

7. koşuda (2.ayak) : 1

8. koşuda (3.ayak) : 3,4

no'lu atlara oynanmıştır.

<4G> Dörtlü Ganyan

Birbiri ardına yapılan dört koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Dörtlü Ganyan için ilk 4 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda;

5. koşuda (1.ayak) : 3

6. koşuda (2.ayak) : 1

7. koşuda (3.ayak) : 4,6

8. koşuda (4.ayak) : 2

no'lu atlara oynanmıştır.

<5G> Beşli Ganyan

Birbiri ardına yapılan beş koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Beşli Ganyan için ilk 5 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda;

4. koşuda (1.ayak) : 6

5. koşuda (2.ayak) : 3

6. koşuda (3.ayak) : 1

7. koşuda (4.ayak) : 2,4

8. koşuda (5.ayak) : 2

no'lu atlara oynanmıştır.

<6G> Altılı Ganyan

Birbiri ardına yapılan altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir. Altılı Ganyan için ilk 6 kolon kullanılır.

Yandaki kuponda;

3. koşuda (1.ayak) : 1

4. koşuda (2.ayak) : 5

5. koşuda (3.ayak) : 1

6. koşuda (4.ayak) : 2

7. koşuda (5.ayak) : 3

8. koşuda (6.ayak) : 6

no'lu atlara oynanmıştır.

<7P> Yedili Plase

Birbiri ardına yapılan yedi koşuda birinci veya ikinci gelecek atları tahmin ederek oynanan bahistir. Yedili Plase için tüm kolonlar kullanılır.

Yandaki kuponda;

2. koşuda (1.ayak) : 6

3. koşuda (2.ayak) : 4

4. koşuda (3.ayak) : 6

5. koşuda (4.ayak) : 1

6. koşuda (5.ayak) : 5

7. koşuda (6.ayak) : 2

8. koşuda (7.ayak) : 3

no'lu atlara oynanmıştır.

<Ç> Çifte

Birbiri ardına yapılan iki koşudan birinci gelecek atları tahmin ederek oynanan bahistir. Çifte için ilgili iki kolon kullanılır.

Yandaki kuponda 1.ve 2.koşularda 2/5,1 nolu atlara çifte oyunu oynanmıştır. Buna göre 1.koşuda 2 ya da 5, 2.koşuda ise 1 nolu atın birinci geleceği tahmin edilmektedir. Bu oyunun kombinasyon sayısı 2 dir. (2,1 ya da 5,1)

At İsmi

Bu kolonda belirtilen koşuya katılacak atların listesi yer alır. At başı şeklindeki ikonlar, atın aynı koşuda kaç ekürisi bulunduğunu gösterir. At isimlerinin yanında yer alan kısaltmaların açıklamaları şöyledir;

KG: Kapalı gözlük takılacağını ifade eder.

KUL: Kulaklık takılacağını ifade eder.

DB: Dilinin bağlanacağını ifade eder.

SKG: Ring mahalinden start'a kadar kapalı gözlük ile geleceğini ifade eder.

SKUL: Ring mahalinden start'a kadar kulaklık ile geleceğini ifade eder.

SGK: Ring mahalinden star'a kadar gözleri kapalı geleceğini ifade eder.

MBH: Bir atın koşuya müşterek bahis harici olarak katıldığını ifade eder.

TS: Komiserler Kurulu Kararı ile atın tercihli start kullandığını ifade eder.

GKR: Göz koruyucu takılacağını ifade eder.

AP: Ata aprantinin (jokey yamağı) bineceğini ifade eder.

Yaş

Bu kolonda koşuya katılan atların yaşları, renkleri ve cinsiyetleri ile ilgili bilgiler yer alır.

Örnekteki 2y: 2 yaşında, d: Doru ve d: Dişi anlamına gelir

Doru bir at rengidir. Atların renklerine 'don' denir. Belli başlı at donları şöyledir.

AL: Kızıl

DORU: Gövde kahverengi, kuyruk ve yeleler siyah

İZABEL: Saman sarısı

KIR: Beyaz

KULA: Gövde sarı, yele, kuyruk, bacak siyah

YAĞIZ: Siyah

Atların dişisine kısrak, erkeğine aygır denir.

Dişi ya da kısrak için 'd' ya da 'k' harfleri kullanılır.

Erkek at ya da aygır için 'e' ya da 'a' harfleri kullanılır.

Orijin

Bu kolondaki isimler atın baba ve ana adını gösterir.

Bir atı değerlendirirken pedigri bilgileri de göz önünde bulundurulur.

Kilo

Kilo kolonu o atın yarışta üzerinde kaç kilogram ağırlık olacağını gösterir.

St kolonu atın yarışa kaç numaralı bokstan başlayacağını gösterir.

H kolonu ise atın handikap puanını gösterir.

Son 6 Yr

Bu kolonda atın son altı yarıştaki dereceleri gösterilir.

Örnekteki, at son 6 yaşışında 1., 3., 2.olmuş, son iki yarışta ise tabelaya girememiştir.

Yeşil renkteki rakamlar koşunun çim pistte yapıldığını gösterir.

Açık Koşu

Taksit ve kaydiye toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder

Antrenör

Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla sorumlu olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre antrenörlük lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

At Sahibi Vekili

At sahibinin koşular ile ilgili hak ve yetkilerini kullanmak ve yükümlülüklerini yerine getirmek üzere noterlikçe düzenlenmiş vekaletname ile vekil tayin edilen ve at sahibi vekili belgesini haiz gerçek kişiyi ifade eder.

At Sahibi

Bir ata tamamen veya kısmen sahip bulunan ve at sahibi belgesini haiz kişiyi ifade eder.

At

Aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları ifade eder.

Bilet

Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi ifade eder.

Binici

Jokey, apranti ve amatör biniciyi ifade eder.

Jokey

Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre jokey lisansı taşıyan kişiyi ifade eder.

Apranti

Koşularda at binen ve bu Yönetmelik hükümlerine göre apranti lisansı taşıyan jokey yamağını ifade eder

Amatör Binici

Biniciliği meslek edinmemiş, amatör olarak koşularda at binen kişiyi ifade eder.

Birim fiyat

Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun Yarış Müessesesince tespit edilen bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını ifade eder.

Dağıtılacak Tutar

14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarını ifade eder.

Eküri

Aynı at sahibi üzerine koşan atlar ile aynı at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları ifade eder.

En Fazla Ganyan oynanan At

Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı ifade eder.

Handikap Koşusu

Bir koşudaki atların kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların, handikaperler tarafından verilmiş olan puanlara göre ayarlandığı koşuyu ifade eder.

İştirak Bedeli

Yarış Müessesesinin belirlediği ve ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesince tespit ve ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli ifade eder.

Kazananlar Hissesi

Dağıtılacak kazanç tutarının, kazançlı oyun bedeli toplamına bölünmesi sonucu elde edilen rakama bir Türk Lirası ilavesi ile bulunan ve kazançlı kombinasyonlara bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek meblağı ifade eder.

Yarış Komiserler Kurulu

Yarış Otoritesince her hipodrom için bu Yönetmeliğe göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu ifade eder.

Koşu

Önceden koşu kaydı ve deklaresi yapılmış atların start ile varış arasındaki mesafeyi koşarak kat etmelerini ifade eder.

Koşuya İştirak Etmiş At

Beyaz flamanın kaldırıldığı andan itibaren start hakeminin emrine girmiş olan atı ifade eder.

Kupon

Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yarış Müessesesince tespit edilen formu ifade eder.

Maiden Koşu

Hayatında hiç koşu kazanmamış atların katıldığı koşuyu ifade eder.

Müşterek Bahis Harici Koşan At

Resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı ifade eder.

Günlük Resmi Program

Koşularla ilgili olarak Yarış Müessesesi tarafından yıllık yarış programı esas alınarak yayımlanmış günlük resmi at yarışı programını ifade eder.

Satış Koşusu

Yalnız satılık atların katılabileceği koşuyu ifade eder.

Seyis

Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişiler ile bu hizmetleri yapan ve bu hizmetlere yardımcı sair kişileri ifade eder.

Şartlı Koşu

Belirli dönemlerde kazanılan koşunun sayısı, ikramiye tutarı gibi atların koşulara kayıt olma ve katılma şartlarının önceden belirlendiği koşuyu ifade eder.

Vadeli Koşu

Yıllık yarış programlarında ayrıntıları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu olup, koşunun özel şartlarında o koşunun yapılmasından belirli bir süre önce kayıtlarının yapılması, taksit veya taksitlerinin ödenmesi öngörülen ve kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu ifade eder.

Yarış

Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları ifade eder.

Yarış Atının Yaşı

Doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur. İki yaşından aşağı İngiliz, üç yaşından aşağı Arap atları hiç bir koşuya iştirak ettirilemez.

Yarış Müessesesi

6132 sayılı Kanun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler tertip etme yetkisi devredilen teşekkülü ifade eder.

Yetiştirici

Tayın doğumunda, bu tayın anasına sahip olan kimseyi ifade eder.

Yüksek Komiserler Kurulu

3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi hükümlerine göre oluşturulan sürekli Kurulu ifade eder.

Videoyu izlemek için oynat düğmesine tıklayınız.


RntSoft Developer Team - ©2016